Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Klage der ønskes behandlet i Forbrugerklagenævnet sendes til:

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf. 4171 5000
E-mail: kfst@kfst.dk
www.kfst.dk